Obchody dnia Niepodległości w Witnicy

http://zzwp-gorzow.pl/images/11-Listopad-w-Witnicy-logo.jpgW dniu 10 Listopada 2017 r. na zaproszenie Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. płk Czesława Chmielewskiego, do Witnicy przyjechali na obchody Dnia Niepodległości Prezes Zarządu Lubuskiego ZŻWP gen. bryg. Aleksander BORTNOWSKI, Sekretarz Lubuskiego ZŻWP kpt. Andrzej PAWLAK oraz Oficer Sztabu 11 Lubuskiej Dywizji Pancernej z Żagania kpt. Grzegorz KULEJ. Delegację przyjęli Prezes Koła ZŻWP w Witnicy mjr Mariusz KULCZYŃSKI i Sekretarz Koła mł. chor. Mariusz LOTYCZEWSKI.

 

Dzięki współpracy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gorzowa Wlkp. i Witnicy ową relację z uroczystości w naszym regionie można przeczytać na stronie Związku. Zapraszamy do lektury.

 

Wizytę rozpoczęto od zwiedzania Muzeum Browaru w Witnicy, gdzie kustosz pokazał i omówił cały proces produkcji Witnickiego Piwa. Po zakończeniu zwiedzania odbyła się degustacja produktów a potem obiad w Bufecie Browaru.

 

Kolejnym Etapem wizyty było Zwiedzanie Prywatnego Muzeum Chwały Oręża Polskiego Pana świętej pamięci płk Czesława CHMIELEWSKIEGO w Witnicy. Kustosz Muzeum st. kpr. Jerzy CHMIELEWSKI (syn) oprowadził po terenie i pomieszczeniach ciekawie opowiadając i wyjaśniając pochodzenie przedmiotów oraz dzieje Muzeum nie omijając problemów i kłopotów natury finansowej placówki. Zwiedzanie było i będzie bezpłatne. Prawie dwie godziny trwało zwiedzanie ekspozycji.

 

O godzinie 18:00 w Sali Centrum Ratownictwa rozpoczęła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Lubuskiego Zarządu ZŻWP. Przybyłych gości przywitali Burmistrz Miasta Witnicy Pan Dariusz JAWORSKI oraz Przewodniczący Rady Miasta Agnieszka PUNDYK. Uroczystość rozpoczęto od Hymnu Państwowego, następnie Burmistrz miasta wzniósł toast, który otrzymał każdy obecny na Sali.

 

Wywołano Sekretarza Koła ZŻWP Witnica, aby poprowadził część uroczystości wojskowej, czyli dekoracji zasłużonych członków Koła Związku.

 

Odznaczeni zostali: Brązowym Krzyżem „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” Pan Burmistrz Dariusz JAWORSKI, Honorową Odznaką za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego członkowie Koła w osobach: st. kpr. Marian PIĄTKOWSKI, st. kpr. Marek ŁOPATKA oraz st. szer. Jan PIĄTKOWSKI. O dekorację nagrodzonych poproszono Pana generała BORTNOWSKIEGO, kapitana PAWLAKA i majora KULCZYŃSKIEGO. Wszyscy odznaczeni po otrzymaniu medali wypowiadali regułę „Ku Chwale Ojczyzny”. Była to mała lekcja tradycji wojskowej dla mieszkańców Witnicy, tych młodych i starszych. Następnie głos zabrał gen. bryg. Aleksander BORTNOWSKI – podziękował za możliwość poznania Witnicy, ludzi, z którymi się spotkał, czasami dawnymi żołnierzami podwładnymi życząc im wielu sukcesów.

W dalszej części występowały zespoły artystyczne, nagradzano rzemieślników, działaczy społecznych, budowniczych, ogrodników i innych Witniczan. Zakończono spotkanie kawą, ciastem i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

 

Na drugi dzień, czyli 11 Listopada wszyscy przybyli do Kościoła na mszę za Ojczyznę. Potem przemaszerowali z pocztami sztandarowymi, harcerzami, mieszkańcami pod pomnik Żołnierza Polskiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

 

Opracował: mł. chor. Mariusz ŁOTYCZEWSKI

Zdjęcia: Liga Obrony Kraju w Witnicy