yt    

Współprace czas zacząć

Podpisanie porozumienia o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień Gorzów Wlkp.

 

Gorzów Wielkopolski do końca lat 90-tych był ważnym miastem garnizonowym w strukturach Wojska Polskiego za sprawą 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej im. Gen. Piotra Szembeka. W czasach swej świetności na ulicach mieszkańcy mogli oglądać żołnierzy, uroczystości wojskowej czy imprezy wojskowe, które organizowało wojsko z myślą o integracji ze społeczeństwem. Dziś po rozformowaniu brygady, jedynym śladem po istnieniu wojska pozostała Wojskowa Komenda Uzupełnień. WKU oprócz funkcji zarządzania żołnierzami rezerwy, rekrutacji ochotników do zawodowej służby wojskowej, zajmuje się promocją obronności wśród społeczeństwa. Niestety po przez brak współpracy miedzy organizacjami wojskowymi, które zrzeszają byłą kadrę gorzowskiego garnizonu, brak jest koordynacji we wspólnych działaniach.

 

Z myślą, aby połączyć wspólne przedsięwzięcia oraz zmienić obecną sytuację w tematyce promocji Wojska Polskiego, w dniu 3 marca 2011 r. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 2 w Gorzowie Wlkp. podpisał porozumienie o współpracy z komendantem WKU ppłk. dypl. Lucjanem Jopkiewiczem.

 

 

„Jesteśmy otwarci na każdą współpracę, bo wiemy, że razem jesteśmy w stanie więcej zdziałać niż osobno” – mówi ppłk. Lucjan Jopkiewicz. Podczas spotkania Prezes ZŻWP Koła nr 2 wspomniał o potrzebie integracji społeczeństwa z kadrą zawodową. „Chcielibyśmy z pomocą WKU kilka razy w roku zorganizować spotkania w gorzowskich szkołach, aby młodzież w ramach Przysposobienia Obronnego mogła obejrzeć najnowszy osobisty sprzęt wojskowy” – opowiada st. chor. sztab. Jerzy Wernerowski. Podczas spotkania Związek Żołnierzy Wojska Polskiego przedstawił po przez prezentacje multimedialną dorobek swoim przedsięwzięć, które organizuje m.in. w gorzowskich szkołach średnich. „Dzięki umowie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Edukacji Narodowej, w ramach innowacji pedagogicznej udało nam się przeprowadzić kilka naście lekcji wojskowych ze sprzętem wojskowym w ramach przygotowania do nowego przedmiotu pt. Edukacja dla bezpieczeństwa, który wejdzie do szkół gimnazjalnych na początku roku szkolnego 2011/2012 r.” – wspomina kpr. Marcin Kamiński, organizator lekcji P.O ze sprzętem wojskowym.

 

Pierwszym wspólnym dziełem podpisanego porozumienia będzie wizyta uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. w ramach poznania zasad naboru do Narodowych Sił Rezerwowych.

 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 2 w ramach działalności na rzecz obronności kraju organizuje m.in., co roczne uroczystości związane z utrzymywaniem pamięci o 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej, bierze czynny udział w uroczystościach patriotycznych na terenie woj. Lubuskiego, organizuje „żywe” lekcje Przysposobienia Obronnego ze sprzętem wojskowym w gorzowskich szkołach, promuje zawodową służbę wojskową po przez lekcje o Narodowych Siłach Rezerwowych.

 

  

 

Autor i Foto: kpr. Marcin Kamiński