PuszMUn 2019 czyli Symulacja Obrad ONZ po gorzowsku

Fotorelacja

 

Po raz 15-sty rozpoczęła się symulacja obrad ONZ organizowana przez uczniów 1 Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie, popularnie nazywanym „Puszkinem”. Celem symulacji obrad na wzór tych prawdziwych ONZ jest poruszanie tematów nękających cywilizacje jak bieda czy konflikty etniczne. Na trzy dni uczniowie wcielają się delegacje poszczególnych krajów obradując na dany temat.

 

Od dwóch lat w ceremonii otwarcia uczestniczą przedstawiciele „Gorzowskiego” Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Tym razem do Filharmonii Gorzowskiej wybrał się st. kpr. Marcin KAMIŃSKI w ubiorze misyjnym ONZ wygłaszając przemowę dotyczącą udziału Polskich żołnierzy w misjach jak również opowiadając jak ważne są działania takiej jak „PuszMun”, bo to dzięki nim młodzież uczy się również nieść pomoc.

 

Biorąc pod uwagę, iż obrady odbywają się w urzędowym Języku Angielskim przemowę żołnierza ONZ tłumaczyła Martyna MUSIELA, wolontariuszka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

Zdjęcia udostępnione zostały dzięki uczniom 1 Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.