Szkolny sztandar z tradycjami

https://zzwp-gorzow.pl/images/Sztandar-z-tradycjami-logo.jpg

Historia Sztandaru Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w dniu święta patrona

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorzowie na pozór nie różni się niczym od innych w mieście. Budynek, boisko na którym podczas przerw przebywają dzieci. Jednak po wejściu na teren szkoły przed dawnym wejściem spostrzeżemy tablicę informującą, że to szkoła z wojskowymi tradycjami. I choć w szkole na próżno szukać uczniów chodzących w mundurach (pamiętajmy, że to szkoła podstawowa) każdy z nich wie jak wygląda żołnierz, jakimi wartościami kieruje się Polski Oficer. Jak wiadomo to co świadczy o każdej szkole to sami uczniowie, którzy tworzą w niej nie powtarzalną atmosferę. To w niej uczniowie uczą się a później kierują się w życiu trzema słowami: Bóg, Honor i Ojczyzna. Podczas różnych uroczystości państwowych, w których szkoła uczestniczy, uczniowie niczym się nie wyróżniają do momentu kiedy stoi z nimi sztandar, wówczas wszyscy wiedzą, że to szkoła wojskowa. Na awersie sztandaru czytamy: „ Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z Gorzowa Wlkp.” A jak to się stało, że nosi patrona wojskowego ?

 

 

 

Aby dowiedzieć się musimy cofnąć się w czasie aż do 1943 r. kiedy to na Ukrainie został sformowany 12 Pułku Piechoty wchodzący w skład 4 Dywizji Piechoty im. płk Jana Kilińskiego. Pułk w okresie II Wojny Światowej brał udział w walce z hitlerowskim najeźdźcą m.in. na Wale Pomorskim dokonując jego przełamania, o twierdze Kołobrzeską za co został później odznaczony srebrnym krzyżem Virtuti Militari 5 klasy oraz wyróżniony nazwą „Kołobrzeski”. Po działaniach wojennych pułk na krótko stacjonował w Obornikach Wielkopolskich, w Pleszewie by w maju 1950 r. po dyslokacji jednostek 4 Dywizji Piechoty dotrzeć na stałe do Gorzowa Wielkopolskiego. Dowódcą, który przyprowadził jednostkę do Gorzowa był ppłk Stefan ORLIŃSKI (późniejszy generał), postać, która jest znana każdemu uczniowi popularnej „piątki”. 11 maja 1958 r. na Placu Grunwaldzkim wręczony został nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta (dziś można go oglądać w Sali Tradycji 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej w Krośnie Odrzańskim). W okresie powojennym żołnierze pułku realizują zadania szkoleniowe szkoląc między innymi żołnierzy rezerwy oraz uczestniczą w misjach pokojowych w ramach ONZ-u. Żołnierze z jednostki przy ulicy Myśliborskiej czynnie włączają się w prace społeczne na rzecz gospodarki narodowej. To oni budowali uczestniczyli w budowie Huty Katowice i pomagali w rolnictwie. W szczególności włączyli się w rozwój społeczno- gospodarczy i kulturalny w Gorzowie realizując m.in. przedsięwzięcia patriotyczno- obronne. „Mało już osób pamięta, że to my pomagaliśmy odgruzowywać miasto po działaniach wojennych, byliśmy przy budowie Szpitala Wojewódzkiego, pomagaliśmy w melioracji i rolnictwie” –wspominał tamte czasy świętej pamięci chor. Ludwik FEDOROWICZ, były żołnierz 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Środowisko gorzowskie widząc niesioną pomoc przez żołnierzy z pomocą władz miasta postanowiło w 1963 r. odwdzięczyć się nadając pułkowi honorową odznakę „za zasługi w rozwoju województwa Zielonogórskiego (wówczas Gorzów tak administracyjnie podlegał).

 

Ważną kartą w historii Szkoły nr 5 były dwie daty: 1956 i 1971 r. Pierwsza data otworzyła przed szkołą nowy rozdział kiedy to ówczesny dowódca pułku mjr Czesław KOWALCZYK postanowił przekazać budynek dawnego kasyna wojskowego przy ulicy Alei Konstytucji 3 Maja 44 na nową siedzibę szkoły, w której do dziś mieści się szkoła. Warto przypomnieć młodemu pokoleniu, że ta szkoła jako jedna z najstarszych w mieście (utworzona we wrześniu 1947 r.), przez wiele lat nie miała swojej siedziby co związane było z trudnymi warunkami lokalowymi.

 

Druga data nawiązuje do nadania przez wojsko Szkole Podstawowej patrona – im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z Gorzowa Wlkp. Ze strony pułku inicjatywy podjął się ppłk Czesław KARKOWSKI, który 9 maja 1971 r. nadał szkole patrona. Tą uroczystość pamięta ówczesny Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Karol BURGHART „ Pamiętam jak dziś wojskowych gości, rodziców z dziećmi naszej szkoły, grono pedagogiczne gdy staliśmy o godzinie 9:00 na stadionie sportowym Stilonu. Tam uroczyście przekazano nam sztandar, następnie przemaszerowaliśmy pod szkołę gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy, tej którą do dziś można zobaczyć. Od tego czasu szkoła była pod opieką jednostki wojskowej 2870 aż do jej rozwiązania w 1999 r.” – wspomina z sentymentem były dyrektor SP 5.

 

Smutną datą w historii nowej siedziby był 6 marca 1996 r. kiedy to w wyniku włamania i podpalenia szkołę ogarnął pożar, który zniszczył wnętrze i niestety historyczny sztandar. Spalone drzewce, przypalony i osmalony materiał nie nadawał się już do konserwacji. „Kiedy przyszłam do pracy w szkole nie było już sztandaru, a gdy go niema tracą uczniowie. Gdy nasze dzieci szły reprezentować szkołę bez sztandaru byliśmy nie widoczni” – opowiada Rozalia SIERPIŃSKA, nauczycielka SP nr 5. „Było nam smutno z tego powodu ale radziliśmy sobie jak mogliśmy nosząc symboliczną tarczę z nazwą szkoły i tak przez 15 lat. Ale taki sposób nie był godny. Dlatego podjęliśmy decyzję iż musimy mieć nowy sztandar” – dodaje inicjatorka akcji „sztandar dla piątki”. Na odzew byłych uczniów a dziś dorosłych ludzi długo nie trzeba było czekać. Do zbiórki włączyli się wszyscy, rodzice, dzieci, które prowadziły liczne zbiórki np. makulatury czy butelek. Do zbiórki przyłączyli się również byli żołnierze pułku, którzy zrzeszeni w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Kole nr 2 im. gen. bryg. Stefana Orlińskiego w Gorzowie organizowali własną zbiórkę pieniędzy. To oni dali sygnał do mobilizacji. „To wstyd żeby szkoła nie miała sztandaru tyle lat. Sam byłem w poczcie sztandarowym w latach 60-tych kiedy to asystowałem przy wręczeniu nowego dla jednostki 26 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Wędrzyna. Wówczas widać było radość żołnierzy, że w końcu mają własny” – stwierdza płk Stanisław BAGIŃSKI, były żołnierz 12 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego z Gorzowa.

 

Gorzowski grawer i jednocześnie były zastępca dowódcy ds. politycznych kpt. Andrzej REWIEŃSKI postanowił wykonać projekt nowego sztandaru na którym z jednej ze stron znalazły się: kaganek oświaty i odznaka 12 Kołobrzeskiego Pułku a na dole Herb miasta Gorzowa Wielkopolskiego i miasta Kołobrzeg. Haftu podjęły się Siostry Klaryski z Klasztoru w Pniewach za kwotę 6.100 zł.

 

Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się 3 maja 2011 r. podczas wojewódzkich obchodów 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przed katedrą poczet sztandarowy składający się z byłych żołnierzy pułku (chor. Ludwik FEDOROWICZ, st. chor. szt. Marian NOWACKI, st. sierż. Edward ZAREMBA) dokonał uroczystego przekazania sztandaru delegacji uczniów SP nr 5. Następnie w katedrze odbyła się uroczysta msza święta z wojskową kompanią honorową 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza a od godziny 12:00 na Placu Grunwaldzkim Festyn rodzinny. 13 maja w szkole odbyło się publiczne zaprezentowanie uczniom nowego sztandaru. W gronie przybyłych gości znaleźli się również sponsorzy, którzy dokonali przybicia symbolicznych gwoździ na sztandarze (m.in. Rada Rodziców, Andrzej REWIEŃSKI, Andrzej CHWARYSZKÓW).

 

Dziś gdy od 2 lat mamy już własny sztandar uczniowie pojawiają się wraz z nim na wszystkich uroczystościach aby nadrobić stracone lata. Poczet z uczniami był obecny na kołobrzeskich uroczystościach z okazji zaślubin z morzem i wyzwolenia miasta Kołobrzeg (data) oraz na 74 rocznicy sformowania 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, które odbyły się 18 marca br.

 

Tekst: st. kpr. Marcin Kamiński

Foto: Z archiwum SP nr 5