yt    

Pierwsza pomoc nie tylko na wojnie

Zajęcia z ratownictwa medycznego z żołnierzami 17 Grupy Zabezpieczenia Medycznego

 

Znajomość szybkiego udzielania pierwszej pomocy  podczas wypadków czy innych zdarzeń losowych jest nieoceniona. Dlatego od dłuższego czasu prowadzone są kampanie, kursy i prezentacje przybliżające szczegóły tego tematu.

 

Jedną z takich inicjatyw były spotkania uczniów klas Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie z wojskowymi ratownikami medycznymi, które odbyły się 16 kwietnia. Sala szkolna na kilka godzin zamieniła się w ambulatorium polowe, gdzie sanitariusze i pielęgniarki  z  Grupy Zabezpieczenia Medycznego 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu omawiali zasady alarmowania służb ratunkowych, zabezpieczenia potencjalnego miejsca wypadku, szybkiego diagnozowania i reanimacji osoby pokrzywdzonej. Po omówieniu teoretycznym, uczniowie mogli w praktyce sprawdzić przekazaną wiedzę, w czym pomocą były profesjonalne fantomy, pozwalające ocenić skuteczność przywracania czynności życiowych.

 

 

 

"Wizyta ratowników wojskowych w naszej szkole, to element współpracy na mocy porozumienia, podpisanego między Ministerstwem Edukacji Narodowej, a Ministerstwem Obrony Narodowej. Dzięki temu, lekcje Przysposobienia Obronnego są wzbogacane o zajęcia mające charakter patriotyczno-obronny i  praktyczne aspekty współczesnych zadań wojska zawodowego. Pokaz instruktażu pomocy przedmedycznej z udziałem ratowników wojskowych  jest dodatkowo realizacją znowelizowanego programu nauczania, przewidującego zajęcia z tej dziedziny dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych" - wyjaśnia Jerzy Antczak, nauczyciel Przysposobienia Obronnego w gorzowskim Zespole Szkół Ekonomicznych. Dalszym elementem zajęć była prezentacja wojskowej sanitarki przewozowej, przeznaczonej do transportu czterech osób poszkodowanych. Terenowy Iveco w wersji sanitarnej, to pojazd wyposażony klimatyzowany przedział medyczny i skuteczny napęd na wszystkie koła. Wyposażenie uwzględnia dokonywanie czynności opatrunkowych w czasie jazdy, stąd jest np. umywalka. "Grupa Zabezpieczenia Medycznego,  podczas działań wojennych ma służyć do niesienia pomocy żołnierzom rannym w działaniach frontowych i zabezpieczać czynności ratownicze towarzyszące  zdarzeniom losowym. W czasie pokoju ratownicy zabezpieczają tereny ćwiczeń wojskowych i w razie potrzeby mogą nieść pomoc ofiarom klęsk żywiołowych" – tłumaczy kapral Marcin Kamiński ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gorzowie, współorganizator spotkań wojska z uczniami.

 

Znajomość udzielania pierwszej pomocy jest ważna równie w czasie wojny jak i pokoju. Wszak hipotetycznie każdy z nas może nagle znaleźć się w sytuacji poszkodowanego lub ratownika. Stąd nacisk na edukację od najmłodszych lat. Dlatego spotkania ratowników wojskowych z uczniami będą kontynuowane.

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA REPORTAŻU W DZIALE - MULTIMEDIA.

 

   

 

Tekst i foto:  Mariusz Pieprzka