Nowy rok czas zacząć

Podsumowanie realizowanych zadań za 2020 rok

 

Koniec grudnia to czas podsumowań i oceny działalności Związku za miniony 2020 rok. Mimo panującej pandemii żołnierze zrealizowali kilka ważnych przedsięwzięć. Z powodu zamknięcia szkół większość realizowanych zadań zostało przeniesionych do internetu. Również nie tylko sami siebie oceniliśmy, ale też zostaliśmy ocenieni.

 

 

 

„Dzięki nawiązanej współpracy ze szczecińską ekipą filmową HistoryPL udało się zrealizować 2 filmy dokumentalne, oczywiście związane z wojskiem. W pierwszym odwiedziliśmy Filię Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, czyli Podziemne miasto- zapasowe stanowisko dowodzenia Frontu Nadmorskiego, w drugim również w klimacie morskim, bo historia opowiadała o wycofanym ze służby Marynarki Wojennej okręcie torpedowym- nr boczny 172. Było to na pewno nowe wyzwanie, aby w sposób ciekawy opowiedzieć historię ratowanych miejsc przez muzealników” – mówi plut. Marcin KAMIŃSKI, który wspólnie z ekipą reżyseruje filmy. „W naszych filmach ważnym wątkiem historycznym jest fakt pokazywania zapomnianych miejsc, ale z ciekawą fabułą, dlatego w każdym filmie bohaterowie przywdziewają historyczne mundury. Staramy się też opowiadać naszą lokalną historię, ale też nie zamykamy się w realizacji materiału dokumentalnego na jedno województwo” – podsumowuje Waldemar GAWINKOWSKI z ekipy „HistoryPL.

 

Ważnym elementem działalności Związku jest współpraca ze społeczeństwem, bo to oni stanowią o sile organizacji i bez nich żadne przedsięwzięcie nie mogłoby być zrealizowane. I to dzięki ich pomocy udało się uratować elementy wyposażenia wojskowego. Pierwszym przykładem było pozyskanie sprzętu łączności i alarmowania Obrony Cywilnej z byłego schronu atomowego Wojewody Śląskiego oraz tablic szkoleniowych OC ze schronów Zakładowego Oddziału Obrony Cywilnej Węzła Kolejowego w Lesznie. Niebawem pozyskany sprzęt znajdzie swoje miejsce na wystawie w Muzeum Techniki Wojskowej w Szczecinie. „Cieszy nas, jako społeczników prowadzących muzeum, że możemy otrzymać bezpłatnie elementy wyposażenia do naszej placówki, aby rozbudować ekspozycję. Ważne, że udało się uratować coś, co mogło trafić na złom” – przypomina Krystian DORAWA – Prezes Fundacji Edukacji Strzeleckiej i Historycznej „Semper Parati” ze Szczecina.

 

Fundacja, która społecznie prowadzi Muzeum Techniki Wojskowej również wyróżniła gorzowskie Koło ZŻWP dyplomem „Przyjaciel Muzeum” za pomoc w pozyskiwaniu eksponatów.

 

 

W minionym roku Związek wystąpił również o odznaczenia wojskowe dla swoich członków, którzy przez kilka lat udzielali się społecznie. Podczas wernisażu wystawy modeli w skali 1:35 broni pancernej z okazji Święta Niepodległości i 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wlkp. medal otrzymała mi.in. najmłodsza członkini Koła ZŻWP Martyna MUSIELA, która w organizacji jest od 4 lat. Związek wyróżnił również instytucje występując o srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZŻWP”. Jedno z ważniejszych: Zespół Szkół Elektrycznych im. mjr Henryka SUCHARSKIEGO otrzymał wniosek Marcina KAMIŃSKIEGO wyróżnienie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Wojsko to również zgrupowania poligonowe, w których może uczestniczyć każdy żołnierz mający przydział mobilizacyjny. Nie mogło nas tam zabraknąć. Aby podnosić poziom umiejętności bojowej jeden z żołnierzy należący do organizacji zgłosił się do 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, aby uczestniczyć w ćwiczeniach z Kompanią Rozpoznania. Wyniesione ze szkolenia doświadczenia zostały opisane w jednym z artykułów.

 

 

Współpraca- to kolejna dziedzina, która w minionym roku kalendarzowym miała szczególny wydźwięk i to nawet międzynarodowy. Za sprawą zwiedzania byłych obiektów wojskowych NRD udało się nawiązać współpracę polsko-niemiecką z byłym pułkownikiem kontrwywiadu wojskowego Joachimem KAMPE, który oprowadził po byłych koszarach i bunkrze- Centrum wiadomości o kryptonimie Wostok Ministerstwa Obrony Narodowej NRD. Co warto zaznaczyć sam teren byłego Centrum łączności jest po dzień dzisiejszy nie dostępny dla zwiedzających, bowiem cały obszar nadal zużytkowuje Bundeswehra. Jak zaznaczał mój przewodnik podczas oprowadzenia mnie po podziemiach, byłem jednym z pierwszych polskich żołnierzy, który zobaczył te niegdyś ściśle tajne miejsce. Była to jedna w ważniejszych wycieczek zrealizowanych w tym roku a zebrany materiał posłużył do napisania artykułu aż w 3 częściach, które niebawem ukażą się na stronie związku.

 

 

A co z uroczystościami wojskowymi? Najważniejsze minionego roku zostało zrealizowane przy współpracy żołnierzy 5 Kresowego Batalionu Saperów z Krosna Odrzańskiego oraz Dyrekcji Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. 4 Dywizji Piechoty z miejscowości Szwecja koło Wałcza. Po raz pierwszy w murach szkoły pojawiło się wojsko na okoliczność dnia patrona szkoły. Obecność żołnierzy miała znaczenie szczególne tym bardziej, że przybyłe wojsko wywodziło się tradycjami z 4 Dywizji Piechoty. Ponadto mundurowi na uroczysty apel przybyli z historycznym sztandarem 4 DP.

 

 

Przedstawiony artykuł prezentuje wybrane zadania, zrealizowane w poprzednim roku kalendarzowym. Szczegółowych informacji można poszukać na stronie Związku w dziale aktualności.

 

 

 

Tekst i Foto: plut. Marcin KAMIŃSKI