Apel do byłych żołnierzy 12 Kołobrzeskiego Pułku - 4 Brygady Zmechanizowanej oraz 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów w sprawie ufundowania przez społeczeństwo sztandaru wojskowego

 

 

Szanowni byli żołnierze, 18 marca 2021 r. w dniu święta nieistniejącego Pułku został powołany Społeczny Komitet Fundacyjny Sztandaru dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gorzowa Wlkp. Chcielibyśmy z waszą pomocą zebrać fundusze na nowy sztandar, który będzie nawiązywał do tradycji 12 Kołobrzeskiego Pułku, 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej oraz 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów poprzez umieszczenie na płacie pamiątkowych odznak jednostek. Ufundowany sztandar chcemy wręczyć uroczyście w waszej obecności w dniu, kiedy to został nadany ostatni sztandar dla 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej, czyli 18 marca 1995 roku.

 

Chcemy nawiązać do tej historycznej daty (wyzwolenia miasta Kołobrzeg 18 marca 1945 roku), dlatego tak jak przed laty na byłym placu apelowym przy pomniku bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku przy ulicy Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się ceremonia nadania sztandaru. Kiedy? Będzie to 18 marca 2022 roku.

 

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym, firmy i instytucje odsyłam do naszej odezwy do fundatorów poniżej. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.

 

 

 

Gorzowskie Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim, zrzeszające byłych żołnierzy 12 Kołobrzeskiego Pułku, późniejszej 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej i 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów.

 

              Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie w ufundowaniu nowego sztandaru dla naszej organizacji.

 

               Jako byli żołnierze gorzowskich jednostek wojskowych, po odejściu ze służby, przez wiele lat kontynuowaliśmy tradycje placówek wojskowych w szeregach organizacji jaką jest obecnie Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, będący organizacją ogólnopolską, zrzeszająca byłych i obecnych żołnierzy Wolska Polskiego. Nasza działalność nie skupia się wyłącznie na pielęgnowaniu tradycji. Organizujemy zajęcia wojskowe dla uczniów szkół współpracujących z wojskiem i organizujemy dla młodzieży wycieczki do miejsc związanych z historią wojskowości na ziemiach polskich. Od 1982 roku nasze koło w Gorzowie Wlkp. działało pod egidą sztandaru, ufundowanego przez miasto i społeczność Gorzowa. Z wiekiem uległ on zniszczeniu, dodatkowo nie przystając do współczesnej sytuacji organizacyjnej i ustrojowej.

 

Po rozformowaniu jednostek pod koniec lat 90-tych, pierwotny sztandar 4 GBZ został zgodnie z wojskową celebrą przekazany dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

 

               Niestety nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć kosztu wykonania nowego sztandaru, gdyż utrzymujemy się ze składek, a naszą działalność historyczną dla młodzieży realizujemy społecznie. Nie bez znaczenia jest także to, że z roku na rok jest nas mniej (średnia wieku naszych żołnierzy to 75 lat). Zależy nam, aby tradycja, historia i patriotyzm były nadal kultywowane poprzez naszą działalność. A gdy nas zabraknie, by pozostała historia i symboliczny ślad - pamiątka w formie rzeczonego sztandaru.

 

               Aby zapoznać Państwa z formą i zakresem naszej działalności, odsyłam do naszej strony internetowej www.zzwp-gorzow.pl.

 

               Wszelkie wsparcie finansowe fundatora zostanie uhonorowane poprzez wpis do Księgi Fundacyjnej Sztandaru, nadanie certyfikatu lub umieszczenie na drzewcu sztandaru tabliczki imiennej Fundatora. Forma uhonorowania, będzie uzależniona od wielkości wpłaty.

 

W razie pytań i sugestii, proszę o kontakt pod numerem telefonu: 693 740 022. Wsparcie finansowe prosimy kierować na konto: 65 1090 1900 0000 0001 4759 2963 podając w tytule: darowizna na sztandar wojskowy.

 

               Liczymy na zainteresowanie z Państwa strony, prosząc także o przekazanie prośby innym podmiotom i osobom, które zechciałyby wesprzeć nasze przedsięwzięcie. Będziemy bardzo zobowiązani za wszelką pomoc.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Przewodniczący Społecznego Komitetu

Fundatorów Sztandaru

 

plut. Marcin KAMIŃSKI