yt    

Upragniony, ostatni dzwonek szkolny

Podsumowanie zajęć wojskowych w roku szkolnym 2011/2012

 

W całej Polsce z niecierpliwością uczniowie szkół czekali na dzień 29 września, bowiem w tym roku koniec nauki przed przerwą wakacyjną wypadł wyjątkowo późno. Po 10 miesiącach nauki uczniowie w ubiegłby piątek, po raz ostatni przyszli do szkoły na uroczysty apel i odebranie świadectw szkolnych. Pod szkołami było słychać szepty - „dobrze, że to ostatni dzień i od jutra wolne”.

 

We wszystkich szkołach w Polsce, od rana trwały apele na, których żegnano stary rok szkolny życząc uczniom bezpiecznych wakacji. To również czas podsumowań tego co udało się szkołom zrealizować. Swoje podsumowanie mieli też członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gorzowa.

 

 

W tym dniu w 3 gorzowskich szkołach pojawili się przedstawiciele wojska.

 

    

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Czereśniowej, gdzie utworzona została klasa o profilu wojskowym, pojawił się przedstawiciel 35 Dywizjonu Rakietowego Obrony powietrznej ze Skwierzyny, który m.in. gratulował kadetom wysokich osiągnięć w nauce.

    

W Zespole Szkół Budowlanych przy ulicy Okrzei zjawili się przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Koła nr 2 w osobach: Prezes Jerzy Wernerowski, sekretarz Marian Nowacki oraz chor. Ludwik Fedorowicz. Obecność członków związku była związana z realizacją przedsięwzięć promujących wojsko, jakie szkoła realizowała z pomocą żołnierzy w popularnej „budowlance”. „Dzięki współpracy z wojskiem i instytucjami wojskowymi uczniowie mieli możliwość poznać pracę mim. sapera oraz wysłuchać pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa podczas znalezienia niewybuchów” – opowiada Dyrektor ZSB Tadeusz Najdora. Natomiast Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 2 z Gorzowa Jerzy Wernerowski, dokonał wręczenia Dyrektorowi Certyfikatu uczestnictwa szkoły w zajęciach wojskowych w roku szkolnym 2011/2012 r.

    

Kolejny akcent wojskowy miał miejsce w Zespole Szkół Ekonomicznych, na które przybył zastępca dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, reprezentujący dowódcę 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania, płk dypl. Dariusz Nawrocki. Zaproszenie płk Nawrockiego na uroczyste zakończenie roku szkolnego nie było przypadkowe. Płk Nawrocki w latach 1988/1995 dowodził plutonem i kompanią zmotoryzowaną w 12 Pułku Zmechanizowanym w Gorzowie Wlkp.

 

Po przemówieniach dyrektora szkoły Jarosława Kapelarza oraz przedstawiciela rady rodziców, o zabranie głosu został poproszony przedstawiciel 11 LDKPanc. „Cieszę się, że jesteście zainteresowani wojskiem co daje nam dalszą motywację, aby przygotowywać dla was kolejne takie spotkania” - powiedział płk Dariusz Nawrocki. Miłym akcentem było przekazanie przez Świętoszowską brygadę, upominków dla 2 najlepszych uczniów z Przysposobienia Obronnego.

 

Na koniec uroczystości, po rozejściu się uczniów do swoich klas po odbiór świadectw, po raz drugi odbyło się spotkanie z przedstawicielem wojska i dyrekcji. Celem spotkania było omówienie na nowy rok szkolny 2012/2013 kolejnych przedsięwzięć w zakresie promocji wojska. Dyrektor „ekonomika” jest zadowolony ze współpracy, bo dzięki temu uczniowie mają ciekawsze lekcje. Podczas rozmów o dalszej współpracy płk Nawrocki zaproponował m.in. spotkanie grona pedagogicznego ze szkoły ze Świętoszowską kadrą, celem wymiany doświadczeń oraz propozycji organizacji wycieczek do jednostki.

Dzięki podpisanemu porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Edukacji, do szkół od października 2008 r. weszli żołnierze w charakterze nauczycieli, którzy cyklicznie na zaproszenie szkół prowadzą zajęcia z przedmiotu Przysposobienie Obronne oraz Edukacji dla Bezpieczeństwa.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie, który w swojej  ofercie kształcenia niema profilu mundurowego czynnie współpracuje z wojskiem, czego owocem są raz w miesiącu zajęcia z żołnierzami oraz wycieczki do jednostek wojskowych. Dzięki temu szkoła mimo kształcenia cywilnego zapoznaje uczniów z pracą w wojsku. Jest to ciekawa propozycja dla tych, co chcą poznać jak wygląda wojsko od podszewki nie uczęszczając do szkoły o profilu wojskowym.

„Z roku na rok widzimy większe zainteresowanie zajęciami wojskowymi. Dla nauczycieli jest to pomoc przy prowadzeniu zajęć z tematyki pro obronnej. Dzięki współpracy wojska ze związkiem, do Gorzowa przyjeżdżają żołnierze różnych formacji wojskowych a dzięki nim uczniowie mogą zapoznać się z pracą różnych formacji wojskowych” – opowiada Jerzy Wernerowski, Prezes ZŻWP Koła nr 2 z Gorzowa.

 

„W 2009 r., kiedy zrodził się pomysł, aby zorganizować pierwsze zajęcia, nie przypuszczaliśmy, że po   3 latach uda nam się objąć lekcjami wojskowymi większość gorzowskich szkół. Podjęliśmy również współpracę z 2 szkołami w Drezdenku i Baczynie. Dzięki naszym zajęciom, przeszkoliliśmy wspólnie     z żołnierzami ok. 900 uczniów”  – podsumowuje kpr. Marcin Kamiński prowadzący zajęcia wojskowe.

 

Zajęcia wojskowe na stałe wpisały się w kalendarz spotkań, bowiem widać zainteresowanie takimi lekcjami. „Ciekawym pomysłem są zajęcia wojskowe. W gimnazjum nigdy nie było zajęć z wojskiem    a dzięki nowemu przedmiotowi (Edukacja dla Bezpieczeństwa) mamy taką możliwość zobaczyć np. broń palną” – mówi Małgorzata Grabianowska z klasy 3 e Gimnazjum w Drezdenku.

 

Zajęcia odbywały się na terenie całego Gorzowa w kilku wybranych szkołach, które same zgłosiły się do zajęć wojskowych. Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza zrealizowali promocję Narodowych Sił Rezerwowych, Żandarmi z Wędrzyna oraz Żagania przeprowadzili pogadankę dotyczącą uzależnień oraz bezpieczeństwa na drodze. Odbyły się zajęcia multimedialne oraz Obrony Cywilnej. Uczniowie w ostatnim miesiącu nauki odwiedzali Lubuskie jednostki wojskowe. Gimnazjum z Baczyny z przedstawicielem ZŻWP zwiedzali 5 Lubuski Pułk Artylerii oraz obejrzeli ćwiczenia na pasie taktycznym 3 dywizjonu artylerii samobieżnej a Zespół Szkół Elektrycznych poznał pracę wojsk Pancernych podczas Dni Otwartych Koszar 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. A to tylko część wymienionych spotkań, łącznie odbyło się ich ok. 60.

 

Certyfikaty za uczestnictwo w zajęciach wojskowych zostały przyznane szkołom, które uczestniczyły, co najmniej 2 razy w zajęciach. Były to: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Mechanicznych, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum w Baczynie i Drezdenku.

 

  

 

Tekst: kpr. Marcin Kamiński

Foto: Dagmara Badecka, Anna Karczmarz, Janusz Kwietniewski