yt    

Urzędnicy administracji pubicznej świętują

Święto Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie

 

   Idąc do jakiego kol wiek urzędu, składając pisma obsługują nas pracownicy administracyjni. To oni pomagają w wypełnieniu wniosków, załatwiają sprawy administracyjne. Choć w przysłowiu ucięło się porzekadło, że w każdym urzędzie jest za dużo biurokracji, bez niej nic nie może funkcjonować. Bez urzędów byśmy nie mogli załatwić nawet podstawowych spraw. Z myślą o tych, co często siedzą w urzędzie po drugiej stronie, utworzono Święto Administracji Państwowej. W tym samym dniu decyzją Ministra Obrony Narodowej dzień ten został wyznaczony również, jako Święto Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie.

 

   Uroczysta odprawa odbyła się w Sali Tradycji, w której zgromadzono pamiątki po rozformowanej 4 Gorzowskiej Brygadzie Zmechanizowanej oraz 4 Nadwarciańskiej Brygadzie Saperów z Gorzowa. Na początku zastępca komendanta WKU Gorzów mjr Marek Raźny zdał meldunek obecnemu komendantowi ppłk Lucjanowi Jopkiewiczowi gotowość do uroczystego spotkania. W Sali Tradycji pojawili się żołnierze zwodowi oraz pracownicy cywilni WKU oraz delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 1 i 2 w Gorzowie. Święto było dobrym momentem do przypomnienia historii powstania WKU w Gorzowie.

 

   Początki powstania WKU w Gorzowie sięgają 1945 r., kiedy to 15 września do miasta przybyła grupa oficerów i podoficerów z Rejonowej Komendy Uzupełnień ze Skierniewic i Bydgoszczy celem założenia RKU w Gorzowie (ul. Sikorskiego – budynek dzisiejszej biblioteki). Pierwszym wówczas komendantem został mianowany kpt. Adamczyk, który pełnił swoją funkcję do 1948 r. Teren administracyjny, jaki obejmował nowo założoną instytucję to: miasto Gorzów, powiat Gorzowski, Strzelecki oraz Skwierzyński.

 

W latach 1956/65 instytucja zmienia nazwę na Wojskową Komendę Rejonową. W tym okresie WKR zmienia 2 razy miejsce: najpierw przy ul. Moniuszki (dzisiejsza Prokuratura) a następnie przy ul. Jagiełły (obecnie budynek PKO). Następnie w latach 1965/75 po raz kolejny zmieniono nazwę. Tym razem na Powiatowy Sztab Wojskowy a jako siedzibę przyjęto budynek przy ul. Kosynierów Gdyńskich (Dawny Zespół Szkół Ekonomicznych). Po raz ostatni zmiana nazwy nastąpiła w 1975 r. kiedy to przyjęto, jako nazwę Wojskowa Komenda Uzupełnień. Ten czas to rozkwit działalności WKU, kiedy to instytucja przejmuje tereny administracji Gorzowa, Myśliborza, Choszczna oraz 25 innych miast i gmin. Ze względu na tworzenie w 1980 r. Zespołu Szkół Gastronomicznych, WKU zmieniła swoją siedzibę na budynek przy ul. Kosynierów Gdyńskich 21 (obecnie Wojskowa Pracownia Psychologiczna). 1 stycznia 1999 r. w skutek zmian administracyjnych kraju, WKU swoim działaniem objęła miasto Gorzów oraz powiaty: gorzowski i strzelecko-drezdenecki (13 miast i gmin). W 2003 r. WKU po raz ostatni zmieniła siedzibę i została rozlokowana w koszarowym budynku po 4 Nadwarciańskiej (przy ulicy Wyspiańskiego 10). 2003 to okres zmniejszania liczby pracowników – żołnierzy zawodowych i wprowadzaniu korpusu pracowników cywilnych, przez co mundur w Gorzowie stał się rzadkością. W 2008 z związku z profesjonalizacją Polskich Sił Zbrojnych WKU przestaje prowadzić powołania do zasadniczej służby wojskowej. W kolejnych latach z racji rozformowania WKU w Sulęcinie, WKU Gorzów przejmuje zadania likwidowanej placówki przejmując dodatkowo powiaty: Międzyrzecki, Słubicki i Sulęciński.

 

   W obecności pracowników oraz gości odczytano rozkaz Komendant WKU dotyczący m.in. wyróżnienia pracowników oraz kadry zawodowej za ich nienaganną pracę oraz zaangażowanie. Wspomniano również o historii gorzowskiego garnizonu wojskowego. „Kiedyś Gorzów był prężnie działającym garnizonem, dziś jedynym śladem po mundurze w mieście jest Wojskowa Komenda Uzupełnień, dlatego tak ważne jest podtrzymywanie tradycji przez nas. Jednocześnie w dniu waszego święta chciałbym podziękować za pracę, jaką wykonaliście na rzecz Wojska Polskiego” – mówił komendant ppłk Lucjan Jopkiewicz. Podczas składania życzeń dla pracowników odczytano list od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze płk dr inż. Jarosława Siudy, pod którego podlega WKU Gorzów. Nie zabrakło życzeń od byłych żołnierzy garnizonu Gorzów, które odczytał były żołnierz 12 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego, chor. szt. Marian Nowacki, obecnie sekretarz ZŻWP Koła nr 2. Tradycją takich uroczystości stało się wspólne zdjęcie tak więc nie zabrakło go i dziś.

 

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie przy kawie w Sali obrad gdzie wspominano stare czasy służby wojskowej.

 

 

 

 

 

Tekst i foto: kpr. Marcin Kamiński