yt    

Najważniejsze jest planowanie

Spotkania robocze dotyczące wspólnych przedsięwzięć promujących wojsko

 
 

Rok szkolny ruszył już pełną parą, uczniowie wdrożyli się już w nowy rok szkolny a dla wojska i organizacji współpracujących rozpoczął się czas rozmów i ustaleń. Początek września to czas, kiedy przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zgłaszają propozycję dla szkół lekcji wojskowych z udziałem żołnierzy w ramach zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa. Dzięki podpisanemu we wrześniu porozumieniu o współpracy z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną z Międzyrzecza, z nowym rokiem szkolnym w szkołach częściej zobaczymy żołnierzy podczas lekcji nie tylko w szkołach ponad gimnazjalnych, ale i gimnazjalnych. Jak przyznają zgodnie nauczyciele różnych szkół, zajęcia z żołnierzami urozmaicają zajęcia, przez co uczniów ciekawią takie zajęcia.

 

   Co zrobić, aby żołnierze odwiedzili daną szkołę ? Wystarczy zgłosić pisemnie prośbę o zorganizowanie takich lekcji do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gorzowie. Żołnierzy na pewno zobaczymy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, bowiem jest to jedyna szkoła w mieście, która w ramach innowacji pedagogicznej utworzyła profil mundurowy m.in. wojskowy. Podczas spotkania z dyrektorką szkoły Marleną Młynarczyk ustalono wspólny plan działania w zakresie promocji zawodowej służby wojskowej wśród uczniów. „Cieszy nas fakt współpracy, bo żołnierze w naszej szkole zawsze są mile widziani w roli nauczycieli. W klasach mundurowych kładziemy duży nacisk na kształtowanie postaw patriotycznych oraz przygotowania naszych absolwentów do pracy w służbach mundurowych” – opowiada dyrektorka ZSTiO. Dzięki nawiązanej współpracy uczniowie będą mogli m.in. odwiedzać jednostki wojskowe wchodzące w skład 11 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej w Żaganiu.

 

   Rozmowy również trwają z dowódcami różnych jednostek. W miniony wtorek (18.09.2012 r.) delegacja ZŻWP w składzie: Prezes Jerzy Wernerowski, Sekretarz Marian Nowacki, były żołnierz 12 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego z Gorzowa chor. Ludwig Fedorowicz oraz Marcin Kamiński gościła w 35 Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej w Skwierzynie. Podczas rozmów z dowódcą DROP ppłk Dariusz Stróżewski rozmawiano o wspólnych przedsięwzięciach mających na celu zapoznanie młodzieży z pracą w skwierzyńskim dywizjonie oraz Siłach Powietrznych – wojska rakietowe. Przypomnijmy, że po rozwiązaniu garnizonu Gorzowskiego miasto Gorzów administracyjnie podlega pod skwierzyńską jednostkę. Jak wspomina Jerzy Wernerowski ze ZŻWP z 35 DROP podczas istnienia w Gorzowie jednostek wojskowych, wówczas 61 Skwierzyńska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej współpracowała z 4 Gorzowską Brygadą Zmechanizowaną podczas organizacji wspólnych uroczystości wojskowych. Dzisiejsze spotkanie jest odwołaniem do dawnej współpracy, która układała się pomyślnie. Owocem spotkania w skwierzyńskim garnizonie będzie podpisanie porozumienia o współpracy, które nastąpi podczas święta 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty 18 marca 2013 r.

 

   Dzięki podpisanemu porozumieniu z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną z Międzyrzecza, które odbyło się podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół Ekonomicznych, uczniowie gorzowskich szkół będą częstszymi gośćmi międzyrzeckiej brygady. Również sami żołnierze będą odwiedzać szkoły, w których poprowadzą zajęcia z Edukacji dla Bezpieczeństwa i Przysposobienia Obronnego.

 

Z nowości, jakie spotkają młodzież w ramach zajęć szkolnych będzie wizyta na lotnisku wojskowym 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego gdzie stacjonują polskie samoloty F-16.

 

 

 

Tekst i foto: kpr. Marcin Kamiński