yt    

Co roczne spotkanie integracyjne kombatantów i żołnierzy Wojska Polskiego

Biesiada w Santocku


 

21 sierpnia 2010 r. w ośrodku „Orzeł” w Santocku odbyło się spotkanie integracyjne kombatantów   i byłych żołnierzy WP. Przedsięwzięcie było częścią ogólnopolskich obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego i święta Wojska Polskiego.

 

   W spotkaniu uczestniczyli byli żołnierze 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej oraz 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z Gorzowa i ks. Andrzej Tomys – proboszcz parafii znajdującej się na terenie byłej jednostki wojskowej w Gorzowie Wlkp. Wśród zaproszonych gości obecni byli też: starosta Powiatu Gorzowskiego – Józef Kruczkowski i Prezes Okręgowego Związku Kombatantów RP   i Byłych Więźniów Politycznych Pani Kazimiera Pastuszak, których uhonorowano pamiątkowymi Medalami Zwycięstwa 1945 r.

 

 

W asyście pocztów sztandarowych wręczono także Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Złotym Medalem uhonorowano wójta gminy Słońsk Janusza Krzyśków za wieloletnią organizację uroczystości upamiętniających wyzwolenie Słońska i rozstrzelanie więźniów byłego obozu koncentracyjnego Sonnenburg. Złote medale otrzymali również żołnierze biorący udział w wojnie na Kresach Wschodnich. Srebrny Medal Opiekuna Pamięci Narodowych dostał Marcin Kamiński, który dzięki współpracy ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, organizuje wycieczki dla młodzieży do miejsc będących świadectwem historii i męstwa Polskiego oręża wojskowego. Jak sam mówi – celem tych wycieczek jest przybliżenie i zainteresowanie młodzieży miejsc w naszej okolicy, które są ważne w historii Polski i wojskowości. Część z nich młodzi ludzie nie znają nawet z podręczników szkolnych. Doceniono także Prezesa Koła nr 2 ZŻWP – Jerzego Wernerowskiego, który otrzymał upominki z rąk Starosty Powiatu gorzowskiego w uznaniu podtrzymywania pamięci o formacjach wojskowych stacjonujących niegdyś w Gorzowie i na terenie Powiatu Gorzowskiego.

 

   W ramach części oficjalnej przedstawiono rys historyczny Wojska Polskiego i znaczenie heroizmu Powstania Warszawskiego. Minutą ciszy zapaleniem znicza uczczono wszystkich polskich żołnierzy poległych na różnych frontach świata. W dalszej, nie oficjalnej już części spotkania, zaprezentowano najnowocześniejszy sprzęt wyposażenia osobistego, stosowany przez Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy Wojska Polskiego na misjach zagranicznych. Znalazł się też czas na wymianę doświadczeń między aktualnymi i byłymi żołnierzami oraz na wspólną zabawę taneczną przy pieczonym dziku.

 

  

 

Tekst: Mariusz PIEPRZKA

Foto: Klaudia ŻYDANIS