yt    

Z wizytą w schronie prezydenta miasta Gorzowa Wlkp.

Lekcja Obrony Cywilnej na Stanowisku Kierowania OC

 

Co robić, kiedy włączą się syreny ostrzegawcze informujące mieszkańców o zbliżającym się zagrożeniu, gdzie się ukryć podczas nalotu bombowego, jakie zagrożenia przemysłowe grożą miastu – na te i wiele innych pytań mogli usłyszeć odpowiedzi uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych, którzy realizują poszerzony program Przysposobienia Obronnego.

 

Pomysł na nietypową formę prowadzenia lekcji zrodził się w czerwcu 2010 r., kiedy popularny „Ekonomik” podpisał porozumienie z Lubuskim Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego . Celem współpracy było m.in. prowadzenie wspólnych działań w zakresie promowania postaw pro obronnych wśród młodzieży, dzięki czemu szkoła ma możliwość realizowania ciekawych lekcji poza murami szkoły.

 

Jedna z takich lekcji odbyła się 12 kwietnia br., kiedy to uczniowie podczas realizacji tematu pt: Obrona Cywilna na terenie miasta Gorzowa” odwiedzili Stanowisko Kierowania Obroną Cywilną miasta.

 

O samym stanowisku kierowania za dużo nie mówi się, bo mimo udostępnienia obiektu dla mieszkańców raz w roku, stanowisko nadal pełni rolę strategiczną, jako jeden z dwóch „utajnionych” obiektów na terenie miasta. Nie jest tajemnicą, że gorzowskie Stanowisko Kierowania Obroną Cywilną mieści się w piwnicach przedwojennego banku a obecnie Urzędu Miejskiego. Pomieszczenia „schronu” zostały zaadaptowane z dawnego skarbca. Jedynie podczas działań adaptacyjnych w obiekcie zainstalowano niezbędne urządzenia, które pozwalają na dłuższą egzystencję w odizolowanych od zagrożenia pomieszczeniach.

 

„To tu, jeżeli wystąpi jakieś poważne zagrożenie dla miasta, Prezydent Tadeusz Jędrzejczak wraz ze sztabem będą urzędować w tych pomieszczeniach i dowodzić miastem. W kilku pomieszczeniach, które zostały wyposażone w infrastrukturę techniczną i socjalną, prezydent Gorzowa przed dłuższy czas może przebywać i wydawać polecenia” – opowiada kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Stanisław Małajewicz. „Jest tutaj stanowisko telefonisty, które dzięki centrali umożliwia na wypadek wystąpienia zagrożenia szybki kontakt z zakładami pracy, swoje biurko ma tutaj prezydent. Nie zapomniano również o urządzeniach filtrowentylacyjnych, które pozwalają na przewietrzanie pomieszczeń powietrzem oczyszczonym z zanieczyszczeń i ewentualnych gazów bojowych” – wskazuje na filtropochłaniacze Stanisław Małajewicz.

 

Zanim jednak uczniowie odwiedzili nazwany popularnie przez mieszkańców schron prezydenta miasta, podczas prelekcji multimedialnej zapoznali się m.in.  z zagrożeniami przemysłowymi, jakie mogą wystąpić na terenie miasta lub gdzie się ewakuować podczas zalania centrum przez rzekę Wartę. „Temat powodzi, co roku jest znany mieszkańcom Gorzowa Wlkp., ale mało kto wie jak się zachować podczas takiego kataklizmu. Warto jest uczyć młodzież prawidłowych zachowań podczas takich zagrożeń, tym bardziej, że nasze miasto leży nad rzeką” – opowiada prowadzący zajęcia kpr. Marcin Kamiński. „Uważam, że dzisiejsza lekcja odbywa się w odpowiednim do tematu lekcji miejscu, bo to tu zapadają decyzję dotyczące obrony ludności. Myślę, że przez takie zajęcia młodzież chętniej zacznie uczęszczać na lekcję Przysposobienia Obronnego, bo poznają wiele ciekawostek, które w życiu będą mogli wykorzystać – kończy kpr. Kamiński z Lubuskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

Po zwiedzeniu stanowiska uczniowie odwiedzili Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, w którym podejmowane są bieżące decyzje dotyczące ochrony ludności czy planowania działań mających na celu uchronić miasto przez zagrożeniami. Podczas odwiedzin wydziału Dyrektor inż. Jan Figura przedstawił młodzieży plansze z naniesionymi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na terenie miasta Gorzowa.

 

„Chciałabym, aby takie lekcje częściej się odbywały, bo jest to ciekawsza forma prowadzenia lekcji. Dzięki dzisiejszej lekcji mogłam się dowiedzieć, że jest takie miejsce, z którego można dowodzić oraz jak postępować, gdy usłyszymy syreny alarmowe” – tak podsumowała dzisiejszą lekcję uczennica Martyna Trznadlewska z klasy II CL.

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA REPORTAŻU W DZIALE - MULTIMEDIA.

 

  

 

Autor: kpr. Marcin Kamiński

Foto: Bartosz Zakrzewski oraz uczniowie ZS Ekonomicznych