Aktualności

Młodzi docenieni, przez żołnierzy wyróżnieni

Fotoreportaż

 

12 marca 2017 r. był wyjątkowym dniem zapisanym w Kronice Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W tym dniu z okazji zbliżającego się Święta 12 Pułku Piechoty po raz pierwszy wyróżniono za zasługi w kultywowaniu tradycji Oręża Polskiego dwoje młodych członków Związku: wolontariuszkę Martynę MUSIELĘ- uczennice gimnazjum w Bogdańcu oraz st. szer. Jakuba JAKUBOWSKIEGO, który na co dzień służy w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Ponadto do tego grona dołączył modelarz st. szer. rez. Krzysztof BARTKOWIAK.

 

Jak co roku spotkanie odbyło się na terenie byłej jednostki wojskowej przy ulicy Myśliborskiej, przy pomniku poległych bohaterów 12 Pułku Piechoty, choć początkowo miejscem uroczystości miała być Sala Tradycji Gorzowskich Jednostek Wojskowych znajdująca się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. Niestety po raz pierwszy odmówiono nam (jak przypuszczamy z przyczyn politycznych) zorganizowania tam uroczystości nad czym sami żołnierze 12 Pułku ubolewają.

 

Sama uroczystość miała skromny charakter. W obecności zebranych gości i kilku żołnierzy Pułku Sekretarz Gorzowskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego st. chor. szt. Marian NOWACKI w obecności Prezesa Gorzowskiego Koła ZŻWP st. chor. szt. Jerzego WERNEROWSKIEGO wspomniał, dlaczego to właśnie pod pomnikiem wojskowym byli żołnierze Pułku odchodzą swoje święto. Zaznaczył, że od lat 50- tych pomnik był świadkiem ważnych uroczystości, spotkań.

 

Następnie odczytał Decyzję Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Warszawy o nadaniu medali dla st. szer. Jakuba JAKUBOWSKIEGO i st. szer. rez. Krzysztofa BARTKOWIAKA. Ponadto decyzją Związku przyjęto w struktury Gorzowskiego Koła ZŻWP Krzysztofa Bartkowiaka i uczennice Martynę Musielę nadając im legitymacje członkowskie.

 

Uroczystość zakończyła minuta ciszy poświęcona pamięci poległych żołnierzy 12 Pułku, jednostki wchodzącej w skład 4 Dywizji Piechoty im. płk. Jana KILIŃSKIEGO

  

Tekst: kpr. Marcin KAMIŃSKI

Foto: Mariusz PIEPRZKA 

Zmiany w strukturach „Gorzowskiego” Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

W związku z Uchwałą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr. 1 im. 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów w Gorzowie Wlkp. o samorozwiązaniu w dniu 01.02.2017 r. Zarząd Koła nr 2 im. Gen. bryg. Stefana Orlińskiego podjął uchwałę o zmianie nazwy Koła nr 2 na: Gorzowskie Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

Wobec powyższej sytuacji Zarząd Koła nr 2 przychylił się do prośby rozwiązanego Koła o przystąpienie do Gorzowskiego Koła ZŻWP na podstawie indywidualnych deklaracji.

 

Ponadto powołano do Zarządu chor. Andrzeja SERAFINA z rozwiązanego Koła na stanowisko członka Zarządu Gorzowskiego Koła ZŻWP.

 

Również ustalono, że uroczystości świąt 12 Kołobrzeskiego Pułku i 4 Nadwarciańskiej brygady saperów będą dalej wspólnie organizowane.

 

Tekst: kpr. Marcin KAMIŃSKI