Aktualności

Zawód żołnierz - dołącz do najlepszych

Narodowe Siły Rezerwowe, jako przepustka do zawodowej służby wojskowej

 

W czasach, kiedy praca w prywatnych firmach bywa nie pewna, praca w służbach mundurowych jest jedynym pewnym zabezpieczeniem na lata. Jedną z takich służb jest Wojsko Polskie, które od kilku lat przechodzi duże zmiany ukierunkowane na profesjonalizacje armii. Pierwszym krokiem w tym kierunku było zawieszenie zasadniczej służby wojskowej i zastąpienie tzw. ochotniczą służbą zawodową, dzięki czemu do wojska zaczęli zgłaszać się chętni, dla których wojsko jest sposobem na ciekawe życie.

Aby zapewnić jednostkom wojskowym obsługę niektórych stanowisk nieetatowych żołnierzami  niewymagającymi codziennych szkoleń, wzorem państw NATO w Kraju od stycznia 2010 r. zaczęto tworzyć Narodowe Siły Rezerwowe, które do 2011 r. mają stanowić 20.000 tyś. żołnierzy rezerwy. Żołnierze NSR-u pozostają w stałej gotowości do podejmowania działań na terenie kraju.

Czytaj więcej: Zawód żołnierz - dołącz do najlepszych

Pomoc dla Afganistanu

Uczniowie i żołnierze niosą pomoc afgańskim dzieciom z prowincji Ghazni

 

 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej z Żagania organizuje pomoc humanitarną dla dzieci afgańskich z prowincji Ghazni.

 Niestety, mimo że żyjemy w XXI wieku, są jeszcze na świecie kraje, które nękają konflikty. Jednym z nich jest Islamska Republika Afganistanu, która od lat 70 tych wyniszczana jest przez konflikty zbrojne. Najbardziej na tym cierpią mieszkańcy, którzy pozbawieni są podstawowych środków bytowych. Nauka dzieci w takich warunkach jest ciężka. Zniszczone szkoły, pozbawione są wystarczającej ilości klas, przez co lekcje odbywają się w miejscach do tego nie przeznaczonych, takich jak korytarze czy pomieszczenia magazynowe. W klasach brak jest ławek, dzieci uczą się na podłodze. Brak jest prawie wszystkiego.

Aby zapobiec pogorszającej się sytuacji w tym kraju, na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w 2002 roku, do Afganistanu zaproszono grupę żołnierzy Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa ISAF. Od tego czasu w Afganistanie stacjonuje już VIII zmiana PKW. Polscy żołnierze stacjonują w pięciu głównych bazach, m.in. w prowincji Ghazni i bazie sił koalicyjnych w Bagram. Do ich zadań należą m.in. utrzymywanie bezpieczeństwa, pomoc w odbudowie kraju i udzielanie niezbędnej pomocy dla mieszkańców w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Od listopada 2008 roku w ramach zmian organizacyjnych PKW powstały Polskie Siły Zadaniowe, które przejęły odpowiedzialność za prowincje Ghazni. Odtąd prowincja ta pozostaje pod polską opieką.

Czytaj więcej: Pomoc dla Afganistanu