Aktualności

Pomoc dla Afganistanu

Uczniowie i żołnierze niosą pomoc afgańskim dzieciom z prowincji Ghazni

 

 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej z Żagania organizuje pomoc humanitarną dla dzieci afgańskich z prowincji Ghazni.

 Niestety, mimo że żyjemy w XXI wieku, są jeszcze na świecie kraje, które nękają konflikty. Jednym z nich jest Islamska Republika Afganistanu, która od lat 70 tych wyniszczana jest przez konflikty zbrojne. Najbardziej na tym cierpią mieszkańcy, którzy pozbawieni są podstawowych środków bytowych. Nauka dzieci w takich warunkach jest ciężka. Zniszczone szkoły, pozbawione są wystarczającej ilości klas, przez co lekcje odbywają się w miejscach do tego nie przeznaczonych, takich jak korytarze czy pomieszczenia magazynowe. W klasach brak jest ławek, dzieci uczą się na podłodze. Brak jest prawie wszystkiego.

Aby zapobiec pogorszającej się sytuacji w tym kraju, na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w 2002 roku, do Afganistanu zaproszono grupę żołnierzy Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa ISAF. Od tego czasu w Afganistanie stacjonuje już VIII zmiana PKW. Polscy żołnierze stacjonują w pięciu głównych bazach, m.in. w prowincji Ghazni i bazie sił koalicyjnych w Bagram. Do ich zadań należą m.in. utrzymywanie bezpieczeństwa, pomoc w odbudowie kraju i udzielanie niezbędnej pomocy dla mieszkańców w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Od listopada 2008 roku w ramach zmian organizacyjnych PKW powstały Polskie Siły Zadaniowe, które przejęły odpowiedzialność za prowincje Ghazni. Odtąd prowincja ta pozostaje pod polską opieką.

Czytaj więcej: Pomoc dla Afganistanu

Co roczne spotkanie integracyjne kombatantów i żołnierzy Wojska Polskiego

Biesiada w Santocku


 

21 sierpnia 2010 r. w ośrodku „Orzeł” w Santocku odbyło się spotkanie integracyjne kombatantów   i byłych żołnierzy WP. Przedsięwzięcie było częścią ogólnopolskich obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego i święta Wojska Polskiego.

   W spotkaniu uczestniczyli byli żołnierze 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej oraz 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z Gorzowa i ks. Andrzej Tomys – proboszcz parafii znajdującej się na terenie byłej jednostki wojskowej w Gorzowie Wlkp. Wśród zaproszonych gości obecni byli też: starosta Powiatu Gorzowskiego – Józef Kruczkowski i Prezes Okręgowego Związku Kombatantów RP   i Byłych Więźniów Politycznych Pani Kazimiera Pastuszak, których uhonorowano pamiątkowymi Medalami Zwycięstwa 1945 r.

Czytaj więcej: Co roczne spotkanie integracyjne kombatantów i żołnierzy Wojska Polskiego