O nas

Geneza powstania

 

Na przełomie lat 70. i 80. w efekcie redukcji armii pojawiły się petycje i korespondencja kierowana do ówczesnego Ministra Obrony Narodowej, o potrzebie założenia instytucji, zrzeszającej żołnierzy. W zamierzeniu miała ona chronić interesy byłych żołnierzy zawodowych. W latach 1980-81 powstała grupa inicjatywna w Warszawie, która po otrzymaniu wstępnej zgody od Ministra Obrony Narodowej opracowała projekt statutu i przekazała go do poszczególnych garnizonów wojskowych. Wówczas na czele Prezydium Krajowego Komitetu Założycielskiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych stanął ppłk w stanie spoczynku dr Roman Leś.

Pierwszego kwietnia 1981 r. premier podpisał rozporządzenie, uznające Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej. 12 czerwca 1981 r. zostało podpisane porozumienie z MON, a w dniach 13-14 czerwca w Warszawie odbył się I założycielski Krajowy Zjazd, który uchwalił statut i program działania związku. Warto przypomnieć, że ówczesne władze na czele z gen. armii Wojciechem Jaruzelskim wysoko oceniły pomysł utworzenia instytucji.

Od 1997 r. stowarzyszenie funkcjonowało pod nową nazwą, jako Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. W 2009 r. nazwa została ponownie zmieniona na aktualnie używaną, czyli Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Obecnie związek jest organizacją pożytku publicznego, członkiem europejskiej organizacji stowarzyszeń wojskowych EUROMIL i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. To największe stowarzyszenie służb mundurowych w Polsce, zrzeszające blisko 300 tyś. żołnierzy.

 

Gorzowskie Koło nr 2 ZŻWP

  

Historia powstania Koła nr 2 im. gen. bryg. Stefana Orlińskiego sięga 1981 r. i związana jest z datą założenia w Polsce Ogólnopolskiej instytucji, jaką zostaje ówczesny Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnie Związek Żołnierzy Wojska Polskiego).

W Gorzowie Wlkp. 6 maja 1981 r. powołano komitet założycielski, a jego pierwszym prezesem został mjr rez. Mieczysław Mosiej.

Koło nr 2 ZBŻZ i OR WP przy Jednostce Wojskowej 1635, od samego początku zrzeszał byłych i obecnych żołnierzy zawodowych różnych sił zbrojnych RP, w szczególności żołnierzy 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty / Zmechanizowanego, a późniejszej 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej im. Piotra Szembeka z Gorzowa Wlkp.

Działalność związku zgodnie z uchwalonym statutem nakierowana jest na m.in.:

 

  • Obronę czci, honoru i godności żołnierza polskiego
  • Integrowanie środowiska wojskowego i cywilnego poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych
  • Otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej, mogił żołnierskich, na których spoczywają ofiary II Wojny Światowej
  • Udział w patriotyczno-obronnym wychowaniu młodzieży

 

Działalność Koła opiera się na ścisłej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP i Ministerstwem Obrony Narodowej. Współpracuje m.in. z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gorzowie, Gorzowskim Regionalnym Stowarzyszeniem Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych WP, jednostkami samorządu terytorialnego oraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Gorzowie. Dzięki porozumieniu o współpracy jako jedyni w Polsce organizujemy regularnie zajęcia wojskowe kadry wojskowej i członków związku z młodzieżą szkolną.

 

W związku z uchwałą z dnia 01.02.2017 r. o samorozwiązaniu Koła nr 1 im. 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Koła nr 2 im. gen. bryg. Stefana Orlińskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podjął decyzję o zmianie nazwy na: Gorzowskie Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Od tego momentu Koło zrzesza byłych żołnierzy z 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów oraz 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej.

 

 

Ludzie związku (wybrane osoby)

 

chor. Jerzy Wernerowski

Służbę wojskową pełnił w latach 1971- 92. Jego ostatnią jednostką był 12 Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany w Gorzowie Wlkp. Z wykształcenia nauczyciel. Uczył między innymi w Liceum nr 3, Zespole Szkół nr 8 w Gorzowie Wlkp. przedmiotu Przysposobienie Obronne.

W związku od 2002 r. Drugą kadencję pełni  funkcję prezesa Koła nr 2. Jest pomysłodawcą większości przedsięwzięć realizowanych przez Koło. Reprezentuje Związek na zewnątrz.

 

chor. szt. Marian Nowacki 

Ukończył Centrum Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich na kierunku finanse. Służbę rozpoczął w latach 70-tych w 12 Kołobrzeskim Pułku Piechoty w Gorzowie. W latach 1973-76 pełnił obowiązki szefa służby finansowej w 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej w Krośnie Odrzańskim. Swoją służbę w gorzowskim pułku pełnił aż do rozwiązania jednostki.

 

Uczestnik Misji Pokojowej ONZ w Egipcie – Ismailia. 

 

Za swoją działalność został wyróżniony m.in. medalem pamiątkowym Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem 20-lecia "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" oraz medalem "zasłużony dla miasta Gorzowa"

 

Do związku należy od 2004 r. pełniąc funkcję sekretarza Zarządu. Odpowiedzialny jest za prowadzenie kancelarii, przygotowanie i nadzór wniosków.

 

Jakub Jakubowskist. szer. Jakub Jakubowski

Rocznik 1991. Mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego. Ukończył Zespół Szkół Budowlanych o kierunku Technik Budownictwa. Jego pasją jest wojsko. Już podczas współpracy popularnej "Budowlanki" z wojskiem był uczestnikiem wszystkich zajęć wojskowych z jednostkami wchodzącej w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania. Po ukończeniu technikum wstąpił do wojska odbywając służbę przygotowawczą w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznaniu.

 

Służbę wojskową jako żołnierz zawodowy rozpoczął w szeregach 15 Batalionu Ułanów Poznańskich 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie na stanowisku działonowy - operator BWP-1. Uczestniczył w I zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii.

 

Do związku wstąpił w 2012 r. pełniąc rolę przedstawiciela Związku w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej.

 

 płk Marek Drózd

Swoją służbę wojskową rozpoczął w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, gdzie po jej ukończeniu w 1978 r. otrzymał pierwszy stopień oficerski. Następnie podjął pracę w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, gdzie pełnił obowiązki dowódcy plutonu, kompanii i batalionu czołgów. W 1986 r. podjął studia w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie.

W 1993 r. objął obowiązki dowódcy 12 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego a od 1996 r. dowódcy 4 Gorzowskiej Brygady Zmechanizowanej im. Piotra Szembeka. Rok przed rozwiązaniem brygady powrócił do 11 Dywizji Zmechanizowanej. Od 2006 r. w rezerwie.

 

W związku pełni rolę honorowego członka.

chor. Stanisław Miklaszewski

Rocznik 1947. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego, jako osiemnastolatek wstąpił do Podoficerskiej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Za wzorową naukę otrzymał awans od Ministra Obrony Narodowej – ze stopnia starszy szeregowy awansowany do stopnia plutonowego. W latach 1967-98 pełnił służbę jako szef kompanii 12 Kołobrzeskiego Pułku w Gorzowie. Pracowało, jako żołnierz na rzecz gospodarki narodowej (zapora na Solinie, Huta Katowice, Warszawski Dworzec Centralny i melioracje w Województwie Lubuskim). W latach 2006-2009 jako reprezentant Koła nr 2 z Gorzowa zajął II miejsce drużynowo i indywidualnie w zawodach sprawnościowo-obronnych, organizowanych przez Wojewódzki Zarząd ZŻWP w Zielonej Góry.

 

Do związku należy od 2000 r. Jest Członkiem Zarządu, pełni funkcję skarbnika Koła nr 2 ZŻWP.

. st.kpr. Marcin Kamiński

Jeden z najmłodszych członków związku. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową na kierunku turystycznym w Gorzowie Wlkp. Swoją przygodę z wojskiem rozpoczął w 2008 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Dziennikarz wojskowy i cywilny, współpracownik kilku redakcji. Swoją wiedzę wojskową wykorzystuje podczas uroczystości wojskowych, z których tworzy relacje dla regionalnych mediów. Jest pomysłodawcą podpisania porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych z Gorzowa oraz z jednostkami wojskowymi. Prowadzi zajęcia wojskowe z udziałem żołnierzy różnych jednostek na terenie miasta i gmin ościennych. Wraz z 11 LDKPanc. Był organizatorem 2 edycji Akcji Pomocy Humanitarnej dla Dzieci z Afganistanu na terenie miasta Gorzowa.

 

Za swoją wojskową działalność w 2015 r. został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka brązowym medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju". 

 

 

Do związku należy od 2001 r. Jest odpowiedzialny za kontakt z mediami i jednostkami wojskowymi. Jednocześnie jest administratorem stony www.

por. Piotr Tiuszkiewicz

Urodzony w 1970 roku. Służbę wojskową rozpoczął jako kadet Szkoły Podchorążych Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po jej ukończeniu w 1991 r. został powołany do zawodowej służby wojskowej, którą pełnił nie przerwanie aż do 2011 r. W 1998 r. ukończył studia magisterskie a w 2000 roku po zdaniu egzaminu oficerskiego został mianowany na pierwszy stopień oficerski. Zawodową służbę wojskową pełnił w garnizonach Żary, Żagań, Świętoszów, Krosno  Odrzańskie i Wędrzynie. Podczas swojej służby pełnił stanowiska m.in. dowódcy plutonu, szefa sekcji w sztabie batalionu i oficera wychowawczego. Jego ostatnia jednostką była 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Wędrzynie – 7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich.

 

Do związku wstąpił w 2012 r. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu.

 płk dypl. Dariusz Nawrocki

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych , Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. W latach 1988-1995 dowodził plutonem i kompanią zmotoryzowaną w 12 pułku zmechanizowanym w Gorzowie Wielkopolskim. Jako oficer dyplomowany wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. W latach 1998 - 2001 w tej samej brygadzie pełnił obowiązki szefa sekcji operacyjnej i dowódcy batalionu szkolnego. W 2004 roku wyznaczony na stanowisko Szefa Wydziału Szkolenia w 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W latach 2005 – 2010 wykonywał obowiązki Szefa Sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej.  Od 1. marca 2010 roku do 30. czerwca 2011 roku – zastępca dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej.

W dniu 1. lipca 2011 roku objął obowiązki zastępcy dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej.

 

W związku pełni rolę honorowego członka.

 

Gorzowskie Koło nr w 1 ZŻWP

 

12 marca 1981 r. odbyło się zebranie założycielskie Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych dla Garnizonu Gorzów. W zebraniu uczestniczyło 37 byłych żołnierzy zawodowych oraz przedstawiciele jednostek wojskowych (12 KPZ i 4 ŁBS). Podczas obrad, w celu utworzenia Koła nr 1 przy JW. 1649 wybrany został ppłk rez. Tadeusz Milski.

Następnie 19 marca powołano do życia Koło nr 1. Podczas pierwszego zebrania, które odbyło się w klubie JW. 1649, dowódca Garnizonu płk dypl. Eugeniusz Koblak wygłosił krótką mowę o współpracy oraz wygłoszony został referat o sytuacji w kraju oraz o celach działania związku.

Jednym z ważnych wydarzeń w życiu Koła nr 1 było nadanie nowego sztandaru, który wzorem nawiązywał do 4 Brygady Saperów. Sztandar członkowie Koła odebrali od żołnierzy brygady w asyście członków związku. W późniejszych latach Koło otrzymało patrona imienia płk Edwarda Kozłowskiego – byłego i zasłużonego dla ówczesnej 4 Łużyckiej Brygady Saperów dowódcy.

Działalność koła ukierunkowana jest m.in. na podtrzymywanie tradycji i historii 4 Brygady Saperów, czego przykładem są organizowane co roku uroczystości święta sapera, które odbywają się na terenie byłej jednostki wojskowej.

Koło nr 1 współpracuje ze Stowarzyszeniem Saperów Polskich oraz ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 2 z Gorzowa Wlkp.

 

 

W związku z Uchwałą z dnia 01.02.2017 r. o samorozwiązaniu Koła nr 1 im. 4 Nadwarciańskiej Brygady Saperów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego byli żołnierze 4 Pułku i Brygady Saperów zostali włączeni w poczet członków Koła nr 2.

 

 

 

chor. szt. Wojciech Brodziński

Służbę zasadniczą rozpoczął w 1958 r. od Kompanii Obrony Przeciwchemicznej 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie na stanowisku starszy zwiadowca. Później awansowany do stopnia kaprala. Po 2 latach przyjęty do służby nadterminowej z awansem do stopnia plutonowego. Następnie był zatrudniony w administracji sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej.

W 1962 r. na swoją prośbę został przeniesiony do Gorzowa Wlkp., gdzie rozpoczął służbę w 4 Brygadzie Saperów. Jako podoficer zawodowy pełnił obowiązki kierownika kancelarii sztabu brygady a następnie był zastępcą dowódcy kompanii i kierownika klubu.

Przeniesiony do rezerwy ze stopniem chorążego. Od kwietnia 1981 r. przez 5 lat pracował na stanowisku zastępcy komendanta rozwiniętego Oddziału Obrony Cywilnej 10-1 w Gorzowie.

 

W związku od 1981 r. Do czasu samorozwiązania Koła nr 1 pełnił funkcję Prezesa.