yt

Stowarzyszenie ONZ

 

Z myślą o integracji byłych żołnierzy gorzowskiego garnizonu wojskowego, którzy brali udział w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w październiku 2010 r. przy Związku Żołnierzy Wojska polskiego w Gorzowie powstało Gorzowskie Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Głównymi celami stowarzyszenia jest m.in. wyjaśnienie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa, reprezentowanie i ochrona interesów kombatantów i członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych oraz współpraca i współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami mającymi podobny charakter i cele.

 

Z byłego garnizonu gorzowskiego (4 Łużyckiej Brygady Saperów i 12 Kołobrzeskiego Pułku zmechanizowanego) w misjach pokojowych ONZ uczestniczyło kilkudziesięciu żołnierzy i pracowników wojska, głównie w Egipcie, Syrii, Libanie i Bośni.

 

Jednym z nich był vice- prezes Stowarzyszenia ppłk w stanie spoczynku Włodzimierz Nobis, który jako lekarz wojskowy uczestniczył w misjach ONZ na wzgórzach Golan - Pollog (lata 1982-84) oraz w Jugosławii - Unprofor (1993 r.). W latach 1948-2006 przeprowadzono 60 operacji pokojowych w których wzięło udział przeszło 750 tyś. osób pochodzacych ze 110 krajów. Najwięcej personelu wojskowego i cywilnego w Unii Europejskiej wystawiła Polska.

 

 

Żołnierze w „błękitnych beretach” czynnie włączają się w uroczystości państwowe i wojskowe organizując m.in. co roczne gorzowskie obchody Dnia Weterana i uczestników misji pokojowych ONZ.

 

Prezesem Koła nr 46 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Gorzowie Wlkp. jest Jerzy WERNEROWSKI