Zasłużeni dla ZŻWP

Koło nr 1

 

ppłk Stanisław Burda – wpis do księgi zasłużonych Lubuskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zielona Góra

płk Jan Wojtuniuk, chor. szt. Wojciech Brodziński, sierż. szt. Zbigniew Behr, sierż. szt. Jerzy Goźdź, ppłk Bogumił Kuśnierkiewicz, chor. szt. Stanisław Janus, kpt. Józef Osiecki – wpis do …

chor. szt. Wojciech Brodziński – wpis do honorowej księgi zasłużonych Lubuskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zielona Góra

 

Koło nr 2

 

płk Stanisław Bagiński, chor. Ludwik Fedorowicz – wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Warszawa 2008

st. chor. sztab. Marian Nowadzki, chor. Jerzy Wernerowski (2012 r.), płk Marek Drózd, płk Dariusz Nawrocki, mjr Mirosław Pokorski, sierż. Edward Zaremba, mjr. Adam Lubik, chor. Bronisław Woskowicz, kpr. Marcin Kamiński – wpis do honorowej księgi zasłużonych Lubuskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zielona Góra 2014 r.

ppłk Dariusz Stróżewski, chor. sztab. Adam Herdzik i Mirosław Suchostawski, gen. bryg. Rajmund T. Andrzejczak, szer. Ryszard Patalas, Jagoda Szymczak, Dagmara Badecka, Angelika Grzywińska – wyróżnieni krzyżem 4 klasy „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” 2014 r.